Bezpečnostní fólie

Prosklené dveře a okna jsou nejčastějším místem napadení bytů, domů a budov. Jsou zároveň nejsnazší překážkou pro vniknutí nežádoucích osob nebo předmětů do objektu. Ochrana těchto vstupů je základem bezpečnosti každé budovy. Výměna stávajících oken za bezpečnostní prosklení je velice nákladná, a proto nejvhodnějším způsobem zabezpečení skleněných ploch je dodatečná instalace bezpečnostní fólie. Autofólie Slavičín - 4tint.cz - Architektura - Bezpečnostní fólie

Nespornou výhodou bezpečnostní fólie je její nenápadnost, takže nepřitahuje nežádoucí pozornost, po aplikaci a úplném přilnutí je takřka neznatelná. Fólie zadrží 98% škodlivého UV záření, čímž zabraňuje stárnutí interiéru. Má velmi kvalitní povrch odolný proti poškrábání. Používá se na všechny typy budov od bytů, rodinných domů, kanceláří, obchodů, bank až po mateřské školky, školy, nemocnice.

Bezpečnostní fólie - 4tint.cz - Autofólie SlavičínTŘÍDA ochrany P2A s certifikací

Provádíme aplikaci bezpečnostní fólie fólie 3M S140 (SH14), jedná se o fólii bezpečnostní třídy P2A s atestem, která ve spojení s 3mm sklem splňuje požadavky na certifikaci EN356 proti vniknutí do objektu a je akceptována pojišťovnou. Fólie je vyráběna v šířích 1,52m a 1,84m, z těchto hodnot je nutné vycházet při zaměření a výpočtu plochy – spotřeby materiálu.

 Bezpečnostní fólie 3M S140 

  • Certifikace bezpečnostní třídy EN356 (spolu s 3mm sklem)
  • Zabraňuje vniknutí do objektu
  • Nemění vzhled objektu – po aplikaci není fólie viditelná
  • Zamezuje prohození předmětů (jako kameny, zápalné lahve, výbušniny apod.)
  • Chrání proti účinkům tlakové vlny
  • Zadržuje 98% UV záření a chrání tak váš interiér